Gods belofte 

 

Als je even geen licht meer ziet,

open dan je ogen en kijk om je heen.

Er valt zoveel moois te ontdekken.

 

Als je even geen raad meer weet,

open dan je oren en luister.

Wijsheid spreekt in stilte.

 

Als je even geen liefde meer voelt,

open dan je hart en verruim je geest.

 

Als je het allemaal niet meer weet,

herinner je dan Gods belofte:

 

„Ik zal er zijn voor jou, hier en nu, altijd en overal

Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben niet ver.

Roep en ik kom. Spreek en ik luister.

Op die herinnering mag je vertrouwen.

Op die belofte mag je bouwen.”


Troost

Ook jij mag er zijn,

met je zorgen en je pijn,

je zoeken naar houvast.

Neen, je bent Mij niet tot last.

 

Kom tot Mij

en huil maar even.

Ja, ook jij mag voluit leven.


Mijn plek

Daar waar ik ten diepste ben,

daar is mijn plek.

 

Nog voor ik begin te zoeken,

ben ik al op mijn bestemming.

Nergens kan ik meer mezelf zijn

en overal ter wereld voel ik me thuis

als ik op die plek ben waar ik

ten diepste ben.

 

Daar is het stil, zo stil dat

zelfs God niet hoeft te schreeuwen

om mijn aandacht te trekken.

 

Zijn zacht gefluister volstaat

opdat ik me geborgen voel

en de eenvoudige vrede ervaar

waarnaar ieder mens ten diepste verlangt.

 

Daar waar ik ten diepste verbonden ben,

Ja, daar is mijn plek

en daar hoor ik te zijn.


Leven in vrijheid 

is KIEZEN je eigen weg te gaan, 

mee BEWEGEN op de stroom van het leven,

je VERBINDEN zonder te verdrinken,

 

is geen speelbal zijn, maar 

SPELENDERWIJS

CREËREN je mooiste zelf. 

 

is DURVEN te VLIEGEN

zonder jezelf te verliezen

wetend dat je GEDRAGEN wordt. 

 

Zolang je HART je leidt,

raak je jezelf niet kwijt. 


Leven met een 'L'

Ons leven op aarde is slechts een tijdelijk verblijf, om te leren wat liefde is en te ervaren wat echt leven is. 

Ons leven op aarde is slechts een druppel in de oceaan van het leven met een 'L'.

Toch kan het een niet zonder het ander. Geen Leven zonder een zee van kleine levens, verbonden met elkaar. 


Nooit te laat

Het maakt niet uit hoeveel stappen je van God verwijderd bent. Het is altijd slechts één stap terug naar Hem. Wie dat gelooft, weet dat het nooit te laat is om te herbeginnen. Hij klopt en wacht aan de deur van ons hart. Zijn geduld is eindeloos. De vraag is: zijn wij bereid Hem binnen te laten en zo onszelf een nieuwe kans te gunnen? Het maakt niet uit hoeveel twijfels of vragen je hebt, één beweging in de juiste richting volstaat. Hij staat al klaar om ons met open armen te ontvangen, zoals een Vader die - met eindeloos geduld - wacht op de terugkeer van zijn zoon. 


In Gods ogen 

Onze eerste bekommernis zou er niet in mogen bestaan aantrekkelijk te willen zijn in de ogen van anderen, maar in die van God. Hij ziet ons (graag) zoals we zijn, onvoorwaardelijk. En daar kan geen mens tegen op. Dus wil je dat anderen je zien en naar je (op)kijken, laat je eerst bekijken door God. Niet uitsluitend op je beste momenten, maar ook, of net wanneer, het minder goed met je gaat en je het gevoel hebt niet aantrekkelijk te zijn of te falen. 

„Als iemand ogen schitteren en zijn gelaat straalt, is het omdat hij zich eerst langdurig door God heeft laten bekijken’"

(Uit: Broeder Guerric Aerden, kluizenaar en auteur van Bernardus van Clairvaux. Meester in de school van de liefde, uitgeverij Damon, Eindhoven, 2020.)  


Om de liefde

Al ons zwoegen en zweten, ons streven en verlangen, onze inspanningen en onze arbeid, ja zelfs onze zogenaamde goeie intenties, hebben pas zin als ze de liefde (Gods) dienen. (naar Paulus, 1 Korintiërs 13).

Het is onze uiteindelijke bestemming te mogen thuiskomen in de eeuwige Liefde, waarop dit leven een voorbereiding is.

Voor de dood hoeven we dus helemaal niet bang te zijn.


Herboren

Juich, o juich, want groot is de vreugde wanneer je in jezelf een ruimte ontdekt, een plek waarin je je zelf mag zijn en bent. Daar wordt ware vrijheid geboren. Daar word je herboren, voor eeuwig en altijd. Laat niets je die vreugde ontnemen en leef leef voluit. Durf je eigen keuzes te maken en je eigen weg te gaan, ook als je nog niet weet waarheen die leidt. Heb vertrouwen, wees niet bang. Want vreugde is met jou. Vreugde is in jou, omdat Ik van je hou. 


Van hoofd naar hart    

Het mooie en meteen ook het heilzame aan mediteren is dat het je leert gewoonweg te ZIJN, niet enkel tijdens het mediteren, maar vooral ook daarbuiten, zonder je voortdurend te laten in beslag nemen en afleiden door allerlei gedachten, emoties en prikkels, of die nu van buiten jezelf of van binnen jezelf komen. Mediteren is de weg bewandelen van je hoofd naar je hart en doet je bewust kiezen aan wat, en vooral aan wie je aandacht schenkt. Het leert je om God op de eerste plaats te zetten. Een levenslange opdracht.